Jumat, 01 November 2013

Mencapai Indonesia merdeka, tanpa akhir!


Dari seluruh Presiden Republik ini, mungkin hanya nama Sukarno yang terbilang gemilang mencatatkan namanya dalam sejarah babad civitas akademik dengan seluruh kontribusi nyatanya bagi kesatuan republik, maupun bagi pergerakan anti-imperialisme di Asia-Afrika, hingga membangkitkan kesadaran dunia. Namun dibalik jumawanya nama beliau, lelaku tetaplah sederhana juga membumi, tak ada kehendak yang lebih besar melebihi kodrati alam dan kehendak semesta. Dengan segala kontroversinya pula, nama Sukarno adalah jaminan teladan sebuah kata kerja : perlawanan tanpa akhir!